Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

Duurzaam transport

H.N. Post en Zonen heeft als doelstelling de logistieke processen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten.

Deze doelstelling komt allereerst voort uit de missie van het bedrijf: H.N. Post en Zonen streeft er naar om in een prettige werkomgeving de noodzakelijke logistieke activiteiten op een zo duurzaam mogelijke wijze uit te voeren om zo bij te dragen aan het bestaansrecht van de volgende generatie.

Voor de carbon footprint van H.N. Post en Zonen is de CO2 uitstoot als gevolg van het verbruik van diesel per gereden kilometer de belangrijkste negatieve factor. Om onze uitstoot te beperken hebben we als doelstelling in 2025 onze CO2 uitstoot per gereden kilometer met 20 % te verbeteren ten opzichte van 2018. Kijk voor de actuele besparing naar de dagelijks bijgewerkte duurzaamheidsmeter onderaan de pagina. 

Naast het zuinig rijden, oriënteren wij ons op alternatieve brandstoffen zoals biodiesel, elektriciteit en waterstof. Omdat de inzet van deze brandstoffen beperkt wordt door afstand, oplaadmogelijkheden en hogere aanschafkosten is het de uitdaging om met opdrachtgevers een logistiek concept te ontwikkelen, waarbij het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk wordt. Het kan ècht en we gaan de uitdaging graag met u aan! Meer informatie hierover kunt u vinden op duurzaam-transport.com 

Om onze voertuigen te ondersteunen hebben we een eigen kantoor, werkplaats en warehouse. Voor het elektriciteit verbruik van deze activiteiten kopen we al meer dan 10 jaar alleen groene stroom in. Sinds april 2020 heeft H.N. Post en Zonen 268 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de werkplaats en het kantoor aan de Heulweg 13 in Pijnacker. De ambitie is om hiermee 60% van het eigen stroomverbruik zelf op te wekken.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen past volledige transparantie. Daarom verstrekt H.N. Post en Zonen jaarlijks een rapportage met betrekking tot duurzaam ondernemen aan de opdrachtgevers. In dit rapport wordt de prestatie ten aanzien van het terugdringen van CO2 uitstoot, roet uitstoot en NOx uitstoot als gevolg van het verbrandingsproces van brandstoffen van de transportmiddelen gepresenteerd. Het rapport is op te vragen via de contact knop hieronder.

 

         

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 125 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):